Price request

Nazwa A5021YC30501250_020220_1
Number bloku 0124
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 20
Liczba 3
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL942 3050_1250_020 VERZOET 1ste SELECTIE