Price request

Nazwa A5044YC25301430_030220_1
Number bloku 1314
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1400
Grubość 30
Liczba 17
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis TERRAZZO ATSB210HB-5 SM CHANEL PLAAT _2530_1430_030 VERZOET KEUZE 1