Price request

Nazwa A5028YG30501250_030220_1
Number bloku C0091
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3030x1230
Grubość 30
Liczba 2
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis TERRAZZO BL1155 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE