Price request

Nazwa A5000YW30501400_030220_1
Number bloku 00325
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1400
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO EV92.02HB-2 GV25 PLAAT 3050_1400_030 VERZOET 1ste SELECTIE