Price request

Nazwa A5022YC30501250_030220_1
Number bloku B0091
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3030x1230
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis TERRAZZO BL1185 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE