Price request

Nazwa A5028YG30501250_030220_1
Number bloku F0007
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1155 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE