Price request

Nazwa A5028YG30501250_020220_1
Number bloku 1063
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3030x1230
Grubość 20
Liczba 5
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1155 3050_1250_020 VERZOET 1ste SELECTIE