Price request

Nazwa G3210YZ28001700_030POL_1
Number bloku 00504
Wykończenie poli
Wymiary 2940x1950
Grubość 30
Liczba 5
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis STAR GALAXY PLAAT 28001700_030 POLI 1°SEL