Price request

Nazwa G3030YR28001700_030POL_1
Number bloku 00427
Wykończenie poli
Wymiary 3000x1650
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis MULTICOLOR RED PLAAT 28001700_030 POLI 1°SEL