Price request

Nazwa A5025YT30501250_020220_1
Number bloku 0163
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3030x1230
Grubość 20
Liczba 17
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1277 3050_1250_020 VERZOET 1ste SELECTIE