Price request

Nazwa A5044YC25301430_030220_1
Number bloku 00023
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 2530x1420
Grubość 30
Liczba 2
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis TERRAZZO ATSB210HB-5 SM CHANEL PLAAT _2530_1430_030 VERZOET KEUZE 1