Price request

Nazwa G3228YG_000_000_030POL_1
Number bloku FA401
Wykończenie poli
Wymiary 2350x1500
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis JASPER GRIS PLAAT _000_000_030 POLI 1°SEL