Price request

Nazwa M2711YT_000_000_020BRO_O
Number bloku 00017
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2800x1720
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis TEMPORY BROWN PLAAT _000_000_020 BROSSE-GEZOET OPEN BOEK 1°SEL