Price request

Nazwa M2634YG_000_000_020BRO_1
Number bloku 140312
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2550x1290
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis POMPIGNAN PLAAT _000_000_020 BROSSE-GEZOET 1°SEL