Price request

Nazwa M2614YG_000_000_020220_1
Number bloku 130208
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 2150x1400
Grubość 20
Liczba 10
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis MARRON PLAAT _000_000_020 220 VZOET 1°SEL