Price request

Nazwa G3423YZ28001700_030POL_1
Number bloku 32165
Wykończenie poli
Wymiary 2950x1800
Grubość 30
Liczba 2
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis BRAZILIAN BLACK PLAAT UP 2800_1700_030 POLI 1°SEL