Price request

Nazwa G3421YB28001700_030POL_1
Number bloku OVB01
Wykończenie poli
Wymiary 2590x1370
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis VOLGA BLUE PLAAT UP 2800_1700_030 POLI 1°SEL