Price request

Nazwa G3339YT28001700_030POL_1
Number bloku 0CB08
Wykończenie poli
Wymiary 3150x1780
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis COFFEE BROWN PLAAT UP 2800_1700_030 POLI 1°SEL