Price request

Nazwa G3243YZ_000_000_020320_1
Number bloku 080807
Wykończenie 320 verzoet
Wymiary 1850x1000
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis ANGO BLACK PLAAT _000_000_020 320 VZOET 1°SEL