Price request

Nazwa G3210YZ_000_000_040POL_1
Number bloku 9262G
Wykończenie poli
Wymiary 2760x1700
Grubość 40
Liczba 2
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis STAR GALAXY PLAAT _000_000_040 POLI 1°SEL