Price request

Nazwa G3210YZ2500_800_030POL_1
Number bloku 00005
Wykończenie poli
Wymiary 2660x900
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis STAR GALAXY PLAAT 2500_800_030 POLI 1°SEL