Price request

Nazwa G3198YV2500_800_030POL_1
Number bloku 30001
Wykończenie poli
Wymiary 3030x940
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis TROPICAL GREEN PLAAT 2500_800_030 POLI 1°SEL