Price request

Nazwa G3079YZ_000_000_030BRO_1
Number bloku 00025
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2550x1760
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis ZIMBABWE BLACK MEMO PLAAT _000_000_030 GEBORSTELD 1°SEL.