Price request

Nazwa G3030YR28001700_030POL_1
Number bloku R5890
Wykończenie poli
Wymiary 3110x1960
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis MULTICOLOR RED PLAAT 28001700_030 POLI 1°SEL