Price request

Nazwa A5034YZ30501250_030220_1
Number bloku D0325
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 19
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL963 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE