Price request

Nazwa A5033YC30501250_030220_1
Number bloku D0312
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 10
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BLT222 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE