Price request

Nazwa A5029YT30501250_030220_1
Number bloku B0088
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 20
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1253 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE