Price request

Nazwa A5027YG30501250_030220_1
Number bloku A0057
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 20
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1072 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE