Price request

Nazwa A5026YZ30501250_030220_1
Number bloku B0033
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 18
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL987 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE