Price request

Nazwa A5025YT30501250_030220_1
Number bloku F0057
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 13
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1277 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE