Price request

Nazwa A5024YR30501250_020220_1
Number bloku D0033
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 20
Liczba 6
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1239 3050_1250_020 VERZOET 1ste SELECTIE