Price request

Nazwa A5023YZ30501250_030220_1
Number bloku B0325
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 16
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL COPENHAGEN 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE