Price request

Nazwa AGS50YG_000_000_020220_1
Number bloku SB130
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 2500x1400
Grubość 20
Liczba 3
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis AGGLOCEPPO PLAAT _000_000_020 220 VERZOET 1°SELECTIE