Price request

Nazwa G3210YZ2500_800_030POL_1
Number bloku 00003
Wykończenie poli
Wymiary 3300x700
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis STAR GALAXY PLAAT 2500_800_030 POLI 1°SEL